Toal
 
Band: Toal 
Ort: Gelsenkirchen 
Club: Revierpark Nienhausen - Konzertsommer im Revier   
Datum: 10.07.2021 


Unzucht
 
Band: Unzucht 
Ort: Gelsenkirchen 
Club: Revierpark Nienhausen - Konzertsommer im Revier   
Datum: 09.07.2021 


Schattenmann
 
Band: Schattenmann 
Ort: Gelsenkirchen 
Club: Revierpark Nienhausen - Konzertsommer im Revier   
Datum: 09.07.2021 


Frozen Plasma
 
Band: Frozen Plasma 
Ort: Gelsenkirchen 
Club: Revierpark Nienhausen - Konzertsommer im Revier   
Datum: 03.07.2021 


Beyond Border
 
Band: Beyond Border 
Ort: Gelsenkirchen 
Club: Revierpark Nienhausen - Konzertsommer im Revier   
Datum: 03.07.2021 


The Dark Tenor
 
Band: Billy Andrews - The Dark Tenor 
Ort: Gelsenkirchen 
Club: Revierpark Nienhausen - Konzertsommer im Revier   
Datum: 02.07.2021